Struktur Organisasi


Struktur Organisasi STIFI Bhakti Pertiwi Palembang adalah sebagai berikut :

 

YAYASAN NOTARI BHAKTI PERTIWI

Ketua Yayasan                                     : Drs. Noprizon, M.Kes, Apt

Sekretaris                                              : Ir. Budi Untaryo

Bendahara                                            : Dra. Budi Untari, M.Si, Apt

 

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH

Ketua                                                    : Erjon, M.Kes, Apt

Wakil Ketua I                                        : Sari Meisyayati, M.Si, Apt

Wakil Ketua II                                      : Nilda Lely, M.Kes, Apt

Wakil Ketua III                                     : Ema Ratna Sari, M.Farm, Apt

Ketua BAAK                                          : Romsiah, M.Si., Apt

Ketua BAU                                            : Novi Andriana, ST

Administrasi Keuangan                        : Eryenti

Administrasi Sarana dan Prasarana     : Tono

Ketua Program Studi S1                    : Ade Arinia Rasyad, M.Kes, Apt

Sekretaris Prog.Studi S1                    : Iswatun Hasanah, A.Mf

Ketua Program Studi D3                    : Lidia, M.Si, Apt

Sekretaris Prog.Studi D3                   : Puji Utami, A.Md.

 

ORGANISASI KELEMBAGAAN & UPT

Lembaga Penjamin Mutu Internal

Ketua LPMI                                           : Mauizatul Hasanah, MT

Koordinator Akreditasi LPMI                 : Yunita Listiani Imanda

Administrasi LPMI                                 : Nurbaiti

 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Ketua LPPM                                         : Doddy Rusli, M.Farm., Apt

Administrasi LPPM                               : Esti Hajiah, A.Md.

 

UPT Perpustakaan

Kepala Perpustakaan                         : Yopi Rikmasari, M.Sc., Apt

Administrasi Perpustakaan                : Rosalina, S.Hum

 

Tata Usaha

Kepala TU                                            : Neli Agustina, SE

Administrasi Kepegawaian                  : Esti Hajiah, A.Md.

Administrasi Umum                              : Desi Nirwana

Administrasi Akademik                         : Ade Irma Saskianti, S.Sos

 

UNIT BIDANG ILMU

Ka. UBI Farmakologi                          : Sari Meisyayati, M.Si, Apt

Ka. UBI Kimia Farmasi                       : Dra. Budi Untari, M.Si, Apt

Ka. UBI Biologi Farmasi                     : Ema Ratna Sari, M.Farm, Apt

Ka. UBI Farmasetika                           : Lidia, M.Si, Apt

 

LABORATORIUM

Ka.Lab. Kimia Farmasi                      : David Darwis, M.Sc

Analis Lab. Kimia Farmasi                 : Woro Eristya Anjani, A.md

Ka.Lab. Mikrobiologi & Steril            : Drs. Adrimas, Apt

Analis Lab. Mikrobiologi & Steril       : Ade Yuniar, A.Md

Ka.Lab Farmasi klinis                       : Drs. Yasmin Hamdani, Apt

Ka.Lab.Teknologi Farmasi                : Yenni Sri Wahyuni, M.Farm., Apt

Analis Lab. Teknologi Farmasi         : Pinna Rimbun Lumbatoruan, Amf

Ka.Lab.Fitokimia                             : Septiani Martha, M.Farm., Apt

Analis Lab. Fitokimia                      : Ayu Agita, Amf

Ka.Lab. Instrument                       : Hilma, M.Si

Analis Lab. Instrument                  : Uthary Nindya Putri, S.ST

Ka.Lab. Farmasi Dasar                  : Dewi Patmayuni, S.Farm., Apt

Analis Lab. Farmasi Dasar            : Meidinah Utari, Amd.Farm

Ka.Lab. Penelitian D3 & S1           : Agnes Rendowaty, M.Farm., Apt

Analis Lab Penelitian D3 & S1      : Ayu Agita, Amf

Analis Lab. Kimia Dasar               : Nurul Anniza, Amd.Ak

Ka.Lab. Anfisman & Farmakologi : Masayu Azizah, M.Kes., Apt

Analis Lab. Anfisman & Farmakologi : Amriansyah, Amf

Ka.Lab. Botani Farmasi               : Rini Isromarina, M.Sc

Analis Lab.Botani Farmasi           : Ayu Agita, Amf